Wiśniewska-Grabarczyk, A. (2019). Biuletyny polskiego urzędu cenzury z lat 1945–1956. Rekonesans. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 311–331. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.15