Buryła, S. (2019). “Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 183–200. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.10