Krystek, J., Nawrot, J., & Nowakowska, D. (2019). Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 131–145. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.07