Nalepa, M. (2019). „Cofnąć bieg rzeki / bieg życia / oto moje posłanie”. O wierszach Wincentego Różańskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 99–130. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.06