Berkan-Jabłońska, M. (2019). Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na podstawie materiałów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 9–30. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.01