Budrewicz, T. (2019). Żony trucicielki. Kroniki kryminalne jako konteksty wątków powieściowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 50(4), 107–126. https://doi.org/10.18778/1505-9057.50.07