Morawiec, A. (2022). Początki polskiej literatury łagrowej. Wprowadzenie do lektury „pamiętnika z Sołówek” Mieczysława Lenardowicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 195–227. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.07