Borowczyk, J. (2022). Nawroty i rozsunięcia. Nad brulionami opowiadań Włodzimierza Odojewskiego Nie można cię zostawić samego o zmierzchu oraz Jeżeli jeszcze kiedyś będę… (na materiale z poznańskiego archiwum pisarza). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 519–559. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.19