(1)
Dalecka, T. Wolność Czy może ciąg Dalszy „zniewolenia”, Czyli O Nowych Polskich Zjawiskach Kulturalnych Na Litwie. FLP 2019, 55, 469-480.