(1)
De Carlo, A. F. „Uczcijcie nąjwiększego poetę”. Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego W rozwój Polskiej Dantologii. FLP 2019, 55, 363-381.