(1)
Buryła, S. “Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – Wyzwanie Dla (młodego) Edytora. FLP 2019, 55, 183-200.