(1)
Pachocki, D. Tekstowe Meandry. “Dziennik 1954” Leopolda Tyrmanda – Problem Nie Tylko Filologiczny. FLP 2019, 55, 165-182.