(1)
Kramkowska-Dąbrowska, A. „Coś Na wzór Budowanego Plastra miodu” – O Archiwum I Metodzie Pisarskiej Władysława Terleckiego. FLP 2019, 55, 147-164.