(1)
Krystek, J.; Nawrot, J.; Nowakowska, D. Archiwum Pisarskie Włodzimierza Odojewskiego W świetle Krytyki Genetycznej. Rekonesans. FLP 2019, 55, 131-145.