(1)
Samborska-Kukuć, D. Pochwała metrykaliów. Kilka przypadków. FLP 2019, 55, 65-78.