(1)
Berkan-Jabłońska, M. Kierunki Opracowywania spuścizny Sabiny Z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na Podstawie materiałów Biblioteki PAU I PAN W Krakowie). FLP 2019, 55, 9-30.