(1)
Morawiec, A. Początki Polskiej Literatury łagrowej. Wprowadzenie Do Lektury „pamiętnika Z Sołówek” Mieczysława Lenardowicza. FLP 2022, 64, 195-227.