(1)
Borowczyk, J. Nawroty i rozsunięcia. Nad Brulionami Opowiadań Włodzimierza Odojewskiego Nie można cię Zostawić Samego o zmierzchu oraz Jeżeli Jeszcze Kiedyś będę… (na materiale z poznańskiego Archiwum Pisarza). FLP 2022, 64, 519-559.