[1]
De Carlo, A.F. 2019. „Uczcijcie nąjwiększego poetę”. Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 55, 4 (grudz. 2019), 363–381. DOI:https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.17.