[1]
Buryła, S. 2019. “Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 55, 4 (grudz. 2019), 183–200. DOI:https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.10.