[1]
Krystek, J., Nawrot, J. i Nowakowska, D. 2019. Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 55, 4 (grudz. 2019), 131–145. DOI:https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.07.