[1]
Nalepa, M. 2019. „Cofnąć bieg rzeki / bieg życia / oto moje posłanie”. O wierszach Wincentego Różańskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 55, 4 (grudz. 2019), 99–130. DOI:https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.06.