[1]
Budrewicz, T. 2019. Żony trucicielki. Kroniki kryminalne jako konteksty wątków powieściowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 50, 4 (maj 2019), 107–126. DOI:https://doi.org/10.18778/1505-9057.50.07.