[1]
Wiśniewska-Grabarczyk, A. 2022. „Kaktus” in statu nascendi Włodzimierz Scisłowski i satyryczne pismo „Kaktus” w dokumentach cenzorskich Polski Ludowej (cz. 1. Wprowadzenie). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 64, 1 (cze. 2022), 399–419. DOI:https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.16.