[1]
Z. Anusik, „Lanckorońscy na Jagielnicy. Z dziejów i genealogii podolskiej linii rodziny Lanckorońskich herbu Zadora w XVI i XVII wieku”, PNH, t. 22, nr 2, s. 9–40, grudz. 2023.