[1]
Z. Anusik, „Kasztelanowa lubelska Krystyna z Uhruska Sienieńska i jej testament z 2 czerwca 1639 r. Nieznana karta z dziejów i genealogii rodziny Uhrowieckich herbu Suchekomnaty w XVI i XVII wieku”, PNH, t. 20, nr 2, s. 169–208, grudz. 2021.