Waingertner, P. (2022) „ 440”., Przegląd Nauk Historycznych. Łódź, 21(1), s. 335–340. doi: 10.18778/1644-857X.21.01.12.