Obara-Pawłowska , Anna. 2022. „«in Marium Libidinem proclivus» – Długoszowa Narracja O Grzesznym życiu Władysława Warneńczyka”. Przegląd Nauk Historycznych 21 (1). Łódź:33-71. https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.02.