Waingertner, P. (2022). Marcin Jurek, „W polskiej Wandei”. Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań–Warszawa 2021, ss. 440. Przegląd Nauk Historycznych, 21(1), 335–340. https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.12