Anusik, Z. (2021). Kasztelanowa lubelska Krystyna z Uhruska Sienieńska i jej testament z 2 czerwca 1639 r. Nieznana karta z dziejów i genealogii rodziny Uhrowieckich herbu Suchekomnaty w XVI i XVII wieku. Przegląd Nauk Historycznych, 20(2), 169–208. https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.02.07