[1]
Waingertner, P. 2017. Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Poznań–Bydgoszcz–Piotrków Trybunalski 2017, ss. 264. Przegląd Nauk Historycznych. 16, 2 (sie. 2017), 315–318. DOI:https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.02.16.