[1]
Anusik, Z. 2021. Kasztelanowa lubelska Krystyna z Uhruska Sienieńska i jej testament z 2 czerwca 1639 r. Nieznana karta z dziejów i genealogii rodziny Uhrowieckich herbu Suchekomnaty w XVI i XVII wieku. Przegląd Nauk Historycznych. 20, 2 (grudz. 2021), 169–208. DOI:https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.02.07.