Wasilewska, D. „W Poszukiwaniu Nowoczesnego języka Krytycznego. Sztuka Awangardowa W ujęciu Stefanii Zahorskiej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, nr 35, czerwiec 2020, s. 11-30, doi:10.18778/0208-6107.35.02.