Rejniak-Majewska, A. „«Pomiędzy izmami» – Jan Brzękowski Jako Krytyk I Teoretyk Nowej Sztuki”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, nr 36, wrzesień 2020, s. 57-72, doi:10.18778/0208-6107.36.05.