Kazimierska-Jerzyk, W., i A. Gralińska-Toborek. „Urban Images (2). Wdrażanie Humanistyki”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, nr 40, lipiec 2022, s. 7-9, doi:10.18778/0208-6107.40.01.