Rozmarynowski, Łukasz. „Między Rozumem a Instynktem twórczym. Leona Chwistka poglądy Na Krytykę Sztuki”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, nr 39, grudzień 2021, s. 23-43, doi:10.18778/0208-6107.39.03.