[1]
Łukasz Rozmarynowski, „Między rozumem a instynktem twórczym. Leona Chwistka poglądy na krytykę sztuki”, FPhil, nr 39, s. 23–43, grudz. 2021.