Śniecikowska, B. (2020) „Muzyka – obraz – synestezja? Wokół wczesnych prac Zofii Lissy (i artystycznych wizualizacji muzyki)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (35), s. 59-79. doi: 10.18778/0208-6107.35.04.