Kazimierska-Jerzyk, W. i Gralińska-Toborek, A. (2022) „Urban Images (2). Wdrażanie humanistyki”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (40), s. 7–9. doi: 10.18778/0208-6107.40.01.