Dudek, A. (2022) „Jak podpisywać dzieła sztuki w przestrzeni publicznej? Problematyka i wybrane przykłady”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (40), s. 131–160. doi: 10.18778/0208-6107.40.07.