Śniecikowska, Beata. 2020. „Muzyka – Obraz – Synestezja? Wokół Wczesnych Prac Zofii Lissy (i Artystycznych Wizualizacji Muzyki)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, nr 35 (czerwiec):59-79. https://doi.org/10.18778/0208-6107.35.04.