MRÓZ, J. Estetyczne kategorie unikatowości i osobliwości oraz ryzyko ich użycia w kontekście aksjologicznym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, [S. l.], n. 40, p. 113–130, 2022. DOI: 10.18778/0208-6107.40.06. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/philosophica/article/view/13650. Acesso em: 9 grudz. 2022.