Murawska, M. (2021). Słowa i obrazy. Próba koncyliacji na przykładzie twórczości Witkacego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (39), 65–78. https://doi.org/10.18778/0208-6107.39.05