(1)
Wasilewska, D. W Poszukiwaniu Nowoczesnego języka Krytycznego. Sztuka Awangardowa W ujęciu Stefanii Zahorskiej. FPhil 2020, 11-30.