(1)
Rejniak-Majewska, A. „Pomiędzy izmami” – Jan Brzękowski Jako Krytyk I Teoretyk Nowej Sztuki. FPhil 2020, 57-72.