[1]
Wasilewska, D. 2020. W poszukiwaniu nowoczesnego języka krytycznego. Sztuka awangardowa w ujęciu Stefanii Zahorskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica. 35 (cze. 2020), 11-30. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6107.35.02.