[1]
Mróz, J. 2022. Estetyczne kategorie unikatowości i osobliwości oraz ryzyko ich użycia w kontekście aksjologicznym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica. 40 (cze. 2022), 113–130. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6107.40.06.