[1]
Murawska, M. 2021. Słowa i obrazy. Próba koncyliacji na przykładzie twórczości Witkacego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica. 39 (grudz. 2021), 65–78. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6107.39.05.