Hojoł, Joanna, i Anna Tondyra. „Podstawy Jurysdykcji W Sprawach O rozwód I Separację Na Gruncie Rozporządzenia 2019/1111”. Paragraf. Studia z Prawa i Administracji, no. 1 (wrzesień 26, 2022): 19–28. Udostępniono luty 1, 2023. https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14395.