Hojoł, J., i A. Tondyra. „Podstawy Jurysdykcji W Sprawach O rozwód I Separację Na Gruncie Rozporządzenia 2019/1111”. Paragraf. Studia Z Prawa I Administracji, nr 1, wrzesień 2022, s. 19-28, https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14395.